0031 46 4754666 info@irqhelpdesk.nl

advies

Als we mogen ‘meedenken’ dan hebben we natuurlijk aandacht voor de technische aspecten maar ook voor de mate waarin concepten passen bij de processen én de specifieke bedrijfscultuur.

Als ondernemer bepaalt u de uitgangspunten en het financiële kader: wij helpen bij het verbijzonderen, het stellen van prioriteiten en het verantwoord implementeren. In persoonlijke gesprekken, maar ook via LinkedIn- en Twitterkanalen, zullen we proberen zo veel mogelijk suggesties te doen waardoor de toegevoegde waarde nog verder kan worden vergroot.

IRQHELPDESK kan voorafgaand aan ingrijpende veranderingen in uw ICT-infrastructuur een nulmeting uitvoeren; een momentopname waarbij we, met oog voor detail, de bestaande situatie voor u inventariseren.

Voor meer informatie: bel 0031 46 4754666 of e-mail naar info@irqhelpdesk.nl.